Student i utlandet

Det finnes en jungel av studiemuligheter verden over, og man kan finne studieretninger innenfor økonomi og administrasjon i utlandet som ikke tilbys hjemme. I fjor valgte nesten 5000 studenter å reise ut av landet for å studere økonomi- og administrasjonsfag, og totalt sett har Norge 25.000 hel- og deltidsstudenter i utlandet.

Studier i utlandet?

Økonomisk-administrativ utdanning eller «business studies» finner du nær sagt over alt i verden. Med et stort antall læresteder og geografisk spredning er det store kvalitetsforskjeller mellom lærestedene. Econa anbefaler derfor alle som skal studere i utlandet om å undersøke lærestedets kvalitet grundig før en begynner på en grad i utlandet. Gjør du et skikkelig forarbeid er sannsyngliheten større for at du vil være godt rustet til et norsk arbeidsmarked ved fullført studieløp. Econa har et samarbeid med ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) og vi anbefaler deg å ta kontakt med dem hvis du vurderer studier på ett eller flere aktuelle lærested i utlandet.

Hvorfor reise ut?

Det finnes mange gode grunner til å ta hele- eller deler av utdanningen i utlandet. Vi anser språk- og kulturforståelse som de to viktigste årsakene til å reise ut. Å være komfortabel med et andre eller tredje språk ansees som essensielt i dagens stadig mer globaliserte samfunn. En periode i utlandet gjør deg mer komfortabel i situasjoner hvor du må beherske annet språk enn morsmålet ditt.

Kulturforståelse og tilpasningsdyktighet er også viktige aspekter ved et utenlandsopphold. Møte med andre kulturer kan by på spennende overraskelser, også når det kommer til det forretningsmessige. Kultursensitivitet er svært viktig når man skal handle med andre markeder, og blir satt stor pris på av dagens arbeidsgiver.

Econa er helt enig med ANSA om at studieopphold i utlandet gjør Norge til et bedre sted. Det viser seg at kandidatene som har studert i utlandet får gode, spennende og relevante jobber, tjener godt og ikke minst ser vi at fire av fem vender tilbake til Norgefor å arbeide.

Hvordan velge riktig skole?

Econa anbebaler å se etter de tre mest kjente akkrediteringsordningene for hele læresteder EQUIS, AACSB og AMBA (erfaringsbasert master). I tillegg er det noen studieprogrammer som har EPAS akkreditering som er en underart av EQUIS-akkrediteringen. Akkrediterte programmer og læresteder er godt driftet og skal holde et tilfredsstillende faglig nivå. Problemet med akkrediteringene er at mange gode læresteder ikke har akkreditering, enten fordi de er så gode at de ikke trenger det eller at den ikke har råd eller ikke ser behovet for å bli akkreditert. Finner du ikke lærestedet på de nevnte akkrediteringslistene kan du sjekke Guardian og The Times sine rankinger av businesskoler. I siste instans er også personlige erfaringer fra andre et viktig premiss. For å komme i kontakt med tidligere studenter ved en skole anbefaler vi deg å kontakte ANSA, som har et bredt nettverk av studenter over hele verden. 

Siviløkonomtittel

Retten til bruk av sidetittelen siviløkonom er i utgangspunktet forbeholdt deg som har tatt master i økonomi og administrasjon i Norge. Econa kan ikke dokumentere at de som har sidetittel siviløkonom gjør det noe bedre eller dårligere i arbeidslivet enn kandidater med andre økonomisk-administrative mastergrader. Generelt sett bør du derfor ikke ha sidetittel siviløkonom som et kriterium ved valg av lærested i utlandet. Avslutter du studiene i Norge, er det lærestedet som gir deg sidetittel siviløkonom.