Studenten må oftere vrenge lommene og har sjeldent noe i dem

Flere og flere studenter tyr til kredittkort eller forbrukslån for å få hverdagen til å gå rundt. En undersøkelse utført av Norsk studentorganisasjon (NSO) viser at studenter må få tryggere økonomiske rammebetingelser og bedre økonomiforståelse.

Ifølge undersøkelsen til NSO går det frem at 28 prosent av studentene har tatt opp  forbrukslån eller betaler med kredittkort for å dekke løpende utgifter. Vi vet også fra Kredinor at antall inkassosaker blant unge under 25 år er stigende. Derimot er det viktig å ikke svartmale kredittkort som betalingsløsning. Det kan ha sine fordeler ved at man har en mer fleksibel betaling, garanti ved kjøp, tilgjengelig kreditt og ofte tilgang på reiseforsikring for å nevne noe. Utfordringen oppstår i det man ikke har den nødvendige økonomiforståelsen eller betalingsevnen. Econa Student mistenker at dette er tilfellet for en rekke studenter. Da kan kredittløsninger og forbrukslån bli en dyr affære!

Øk studiestøtten

Utviklingen i studiestøtten har i en lang periode ligget bak pris- og lønnsveksten. Tidlig på 90-tallet tilsvarte støtten 1,5 G. Nå er vi nede i 1,1 G. Vi i Econa Student mener at studiestøttens grunnbeløp bør følge inflasjonsmålet og indeksreguleres jevnlig, noe som ikke er tilfelle i dag. Vi ønsker en studiestøtte som gjør det mulig å være student på heltid, også i storbyer der husleien er høy. Vi er opptatt av at studiestøtten svarer til de faktiske levekostnadene ved et nøkternt forbruk. Vi må ha en studiestøtte som kan dekke utgifter som mat, bolig, transport og helseutgifter. I dag presses mange studenter til å oppta dyr kreditt for å studere, og det gir en svært dårlig start på yrkeslivet.

Behov for bedre økonomiforståelse

Econa Student er opptatt av at personlig økonomi får en mer sentral plass i læreplanen for grunnskolen. Dagens unge stilles overfor stadig mer komplekse økonomiske valg. Undersøkelsen utført av NSO gjør det derfor legitimt å stille spørsmål ved om dagens studenter har den nødvendige økonomikompetansen. I tillegg til indeksregulering av studiestøtten, trenger vi et økonomisk kunnskapsløft for ungdom, slik at de er bedre forberedt til å ta gode økonomiske beslutninger i studietiden og senere.

Norge trenger studenter som er i front, er nysgjerrige og som bruker tiden sin først og fremst på studier. Bare slik kan vi være konkurransedyktige i et fremtidig arbeidsmarked som setter stadig større krav til kompetanse, endringsvillighet og omstillingsdyktighet. Da må vi øke studiestøtten og gi de unge den nødvendige økonomiforståelsen til at de kan ta gode økonomiske beslutninger. Hver dag.