Studenter og unge i arbeid: forskning, artikler og eksterne kilder

Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering. Institutt for Samfunnsforskning. Rapport 2019:6. Visste du at det norske arbeidsmarkedet kategoriseres som svært kjønnsdelt? Eller at forskning viser at ledererfaring tidlig er korrelert med ledererfaring senere i karriene? Eller at fleksibilitet i jobben er positivt korrelert med kvinneandelen? Disse og enda flere fakta finner du i den nye rapporten om utdanning- og yrkesvalg blant jenter og gutter.

CORE Topplederbarometer: «CORE Topplederbarometer kartlegger kjønnsfordelingen i styrer og toppledergrupper i de største selskapene etter omsetning i norsk næringsliv. Vi kartlegger fordel ingen i stabs- og linjeposisjoner, i ulike bransjer – og følger utviklingen over tid.»

Hvilke utdanninger gir deg lederposisjoner? En norsk studie fra 2016 om «Norske toppledere og deres utdanningsbakgrunn» gir oss svar: siviløkonomer og sivilingeniører.

Hvilke yrker har norske menn og kvinner? Tabell og full oversikt over likestilling i norsk arbeidsliv finnes her.