Studenter og unge i arbeid: forskning, artikler og eksterne kilder

Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering. Institutt for Samfunnsforskning. Rapport 2019:6. Visste du at det norske arbeidsmarkedet kategoriseres som svært kjønnsdelt? Eller at forskning viser at ledererfaring tidlig er korrelert med ledererfaring senere i karriene? Eller at fleksibilitet i jobben er positivt korrelert med kvinneandelen? Disse og enda flere fakta finner du i den nye rapporten om utdanning- og yrkesvalg blant jenter og gutter.

CORE Topplederbarometer: «CORE Topplederbarometer kartlegger kjønnsfordelingen i styrer og toppledergrupper i de største selskapene etter omsetning i norsk næringsliv. Vi kartlegger fordel ingen i stabs- og linjeposisjoner, i ulike bransjer – og følger utviklingen over tid.»

Hvilke utdanninger gir deg lederposisjoner? En norsk studie fra 2016 om «Norske toppledere og deres utdanningsbakgrunn» gir oss svar: siviløkonomer og sivilingeniører.

Hvilke yrker har norske menn og kvinner? Tabell og full oversikt over likestilling i norsk arbeidsliv finnes her.

Kvinner og toppledelse – verktøykasse Psst: Gode karrieretips for alle økonomer!

Kvinner og toppledelse – Econas politikk

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Vi hjelper deg med karriere, lønn og juridiske spørsmål knyttet til jobben. Er du ikke medlem? Sjekk medlemstilbudene og  meld deg inn i dag!