Arrangement STUDENT

Studentkonferansen 2020

Målet med studentkonferansen er å beholde og rekruttere medlemmer ved å motivere, bygge kultur og lære opp frivillige i Econa.