Studentrekrutteringen

Det er semesterstart for alle studenter, og i den forbindelse reiser Econa rundt på landets høyskoler og universiteter og informerer om arbeidet Econa gjør, både for studenter og det ordinære medlem.Med oss på turen har vi DNB, som holder et innlegg om akademikeravtalen som alle Econamedlemmer kan benytte seg av.

Interessen ved studiestedene er stor, og informasjonsmøtene er tradisjonelt sett godt besøkt. Målet er å øke oppslutningen om Econa på studiestedene og å bistå studentene med både studie – og karriererelaterte spørsmål.

Kjenner du noen som studerer økonomifag? Be dem holde øynene åpne for Econa på sitt studiested!