Studenttillitsvalgte mener videoundervisning er for dårlig

I helgen var Econas studenttillitsvalgte samlet til konferanse flere steder i landet for digital konferanse og årsmøte. Ved siden av å få opplæring og jobbe med organisasjonskultur vedtok de en resolusjon om korona-undervisningen.

- Vi skulle gjerne samlet alle til konferanse og årsmøte, men det var ikke forsvarlig. Er det noe korona har vist oss er det at det digitale ikke erstatter sosial kontakt, så jeg er glad for at vi fikk samlet mindre grupper rundt om i landet, sier Live Olsen Hølmo, leder av Econa student.

Hun mener utfordringene knyttet til ensomhet blant studenter er store og håper Econa sammen med utdanningsinstitusjonene kan finne gode løsninger som ivaretar både sosiale behov og smittevern.

– Det var godt for oss å møtes, om enn i mindre grupper. Vi har heldigvis et fellesskap i Econa, men jeg er bekymret, særlig for de nye studentene som ikke har rukket å etablere noe nettverk før nedstengningen kom, påpeker Hølmo.

Studentgruppene lover å gjøre sitt for å tilby både faglige og sosiale møteplasser for sine medlemmer. Alle gruppene har derfor planer om minst ett arrangement på sitt lærested i løpet av oktober.

Vi ønsker flere studenter med i Econas faglige og sosiale fellesskap, og håper du som studentmedlem blir med å verve dine medstudenter og venner.

Bli med på høstens vervekampanje og få supre premier. 

– Det er viktig at vi bidrar der vi kan, og selv om vi ikke kan ha store arrangementer kan vi gi tilby møteplasser for veldig mange, sier Marie Rønnevik. Hun har selv ledet studentgruppen ved HVL og er nå nestleder i Econas studentutvalg. For at flere skal få tilbud om å delta er det også lansert en kampanje for å verve venner og kjente.

– Med flere medlemmer kan vi yte et enda bedre tilbud lokalt, så jeg håper alle benytter anledningen til å introdusere Econa for sine venner, sier Rønnevik.

Det var ikke bare de sosiale aspektene som sto på dagsorden i helgen. Undervisningssituasjonen var også et tema på studentenes årsmøte. Landets økonomistudenter er svært samstemte i kritikken. – Det var bra at lærestedene snudde seg raskt og fant kriseløsninger i mars, men på sikt er det ikke løsninger, bare krise, sier studentlederen.

Hun viser til at det var stort engasjement og bred enighet at flytting av forelesninger fra auditorium til video, uten mulighet for interaksjon ikke er godt nok over tid. Studentene krever derfor at man utvikler nye undervisningsmetoder som er tilpasset dagens situasjon.

Ikke medlem? Meld deg inn i dag!
Econa er foreningen for økonomer og økonomistudenter.