Studentundersøkelsen 2014

Econa gjennomfører årlig en undersøkelse blant studentmedlemmene med spørsmål knyttet til studiehverdagen og forventninger til tiden etter studiene.

Årets undersøkelse ble sendt ut i månedsskifte mai-juni til 3686 studentmedlemmer. Svarprosenten er 40 prosent. Vi har sammenfattet noen av hovedfunnene, les rapporten her.