Studentutvalget

Studentutvalget

Studentutvalget fungerer som bindeleddet mellom foreningen og dens studentmedlemmer. Utvalget skal ivareta studentmedlemmenes faglige, samfunnspolitiske og organisatoriske interesser, og fungerer som ett av tre rådgivende organ for Econas styre.

Studentutvalget velges av Landsomfattende studentgruppes årsmøte og består av leder,

nestleder og to til fire (2-4) styremedlemmer. Minst én (1) av disse skal være en student på

masternivå. Studentutvalget leder studentarbeidet i Econa i tiden mellom årsmøtene.

Studentutvalget skal:

- Møtes minst to (2) ganger per semester

- Forberede og innkalle til årsmøtet

- Gi støtte og oppfølging til lokale studentgrupper sammen med administrasjonen

- Behandle retningslinjer for tildeling av Frifondmidler

- Være høringsinstans for alle saker som angår studentmedlemmer i Econa

- Skape en god gjennomføring og videreutvikle NM i økonomi og Nordisk mesterskap.

 

Alle studentmedlemmer kan stille til valg i Studentutvalget under Landsomfattende

studentgruppes årsmøte.

Studentutvalget

Live_Olsen_Hølmo

Leder

Live Olsen Hølmo

Handelshøyskolen UiA

Marie_Rønnevik

Nestleder

Marie Rønnevik

Handelshøyskolen BI Oslo

IMG_1471

Styremedlem

Malin Selstad

Handelshøyskolen OsloMet

Jens_Korgerud

Styremedlem

Jens Henrik Korgerud

Handelshøyskolen BI Oslo

Argjenta_Zogaj

Styremedlem

Argjenta Zogaj

NTNU Handelshøyskolen

Anine_Branæs

Styremedlem

Anine Branæs

Høyskolen Kristiania