Studentutvalget

Studentutvalget

Studentutvalget fungerer som bindeleddet mellom foreningen og dens studentmedlemmer. Utvalget skal ivareta studentmedlemmenes faglige, samfunnspolitiske og organisatoriske interesser, og fungerer som ett av tre rådgivende organ for Econas styre.

Studentutvalget velges av Landsomfattende studentgruppes årsmøte og består av leder,

nestleder og to til fire (2-4) styremedlemmer. Minst én (1) av disse skal være en student på

masternivå. Studentutvalget leder studentarbeidet i Econa i tiden mellom årsmøtene.

Studentutvalget skal:

- Møtes minst to (2) ganger per semester

- Forberede og innkalle til årsmøtet

- Gi støtte og oppfølging til lokale studentgrupper sammen med administrasjonen

- Behandle retningslinjer for tildeling av Frifondmidler

- Være høringsinstans for alle saker som angår studentmedlemmer i Econa

- Skape en god gjennomføring og videreutvikle NM i økonomi og Nordisk mesterskap.

 

Alle studentmedlemmer kan stille til valg i Studentutvalget under Landsomfattende

studentgruppes årsmøte.

Studentutvalget

Live Olsen Hølmo portrett

Leder

Live Olsen Hølmo

Handelshøyskolen UiA

IMG_8943

Nestleder

Thor Ihle

NTNU Handelshøyskolen

IMG_8993

Styremedlem

Sofie Amalie Ro

Handelshøyskolen OsloMet

IMG_9018

Styremedlem

Lars Frantzen Pedersen

Copenhagen Business School - CBS

Maria Sævild

Styremedlem

Maria Sævild

Høgskulen på Vestlandet - Campus Bergen

Nadine Holmøy IMG_0203

Styremedlem

Nadine Holmøy

NTNU Handelshøyskolen