Studentutvalget

Studentutvalget

Studentutvalget fungerer som bindeleddet mellom foreningen og dens studentmedlemmer. Utvalget skal ivareta studentmedlemmenes faglige, samfunnspolitiske og organisatoriske interesser, og fungerer som ett av tre rådgivende organ for Econas styre.

Studentutvalget velges av Landsomfattende studentgruppes årsmøte og består av leder,

nestleder og to til fire (2-4) styremedlemmer. Minst én (1) av disse skal være en student på

masternivå. Studentutvalget leder studentarbeidet i Econa i tiden mellom årsmøtene.

Studentutvalget skal:

- Møtes minst to (2) ganger per semester

- Forberede og innkalle til årsmøtet

- Gi støtte og oppfølging til lokale studentgrupper sammen med administrasjonen

- Behandle retningslinjer for tildeling av Frifondmidler

- Være høringsinstans for alle saker som angår studentmedlemmer i Econa

- Skape en god gjennomføring og videreutvikle NM i økonomi og Nordisk mesterskap.

 

Alle studentmedlemmer kan stille til valg i Studentutvalget under Landsomfattende

studentgruppes årsmøte.

Studentutvalget

Marie_Rønnevik

Leder

Marie Rønnevik

Handelshøyskolen BI Oslo

Medlem mangler bilde

Nestleder

Sondre Nikolai Harr

Norges Handelshøyskole - NHH

Medlem mangler bilde

Medlem

Kristin Engebretsen

Handelshøyskolen Universitetet i Agder - UiA

Medlem mangler bilde

Medlem

Synne Sandø

NTNU Handelshøyskolen - Trondheim

Medlem mangler bilde

Medlem

Thomas Stangjordet

Handelshøgskolen UiT - HHT Tromsø

Medlem mangler bilde

Medlem

Kiruththika Panchalingam

Handelshøyskolen BI Bergen