Studielån for voksne: et lite skritt i riktig retning

På listen over sikre høsttegn er det lite som slår elgjakt og lekkasjer fra statsbudsjettet. I år foreslås det å gjøre det enklere for voksne studenter å videreutdanne seg.

Det skal bli enklere å studere i voksen alder. Lånekassen har hittil vært mest tilpasset 20-25 åringer som studerer på fulltid. Nå åpner utdannings- og forskningsminister Iselin Nybø også opp for dem som er godt voksne, og dem som studerer på deltid.

Regjeringen vil heve aldersgrensene for støtte og tilbakebetaling med fem år, og det er en god start. Econa støtter også forslaget om å gi lån til de som studerer mindre enn 50%.

Ved fylte 50 år har mange bare kommet litt over halvveis, og har 20 år igjen av sin karriere. Aldersgrensen bør heves ytterligere, men dette må også ses i sammenheng med tilbakebetalingen.

Selv om kortere moduler muligens er mer attraktivt enn omfattende studier for voksne, vil disse studentene ha en helt annen evne til å betale tilbake på kortere tid enn dagens heltidsstudenter. De kan også betale ned lånet på kortere tid.

En endring i Lånekassens tilbud var ett av flere forslag fra det regjeringsoppnevnte Markussen-utvalget som avga sin rapport før sommeren. De har sett på hvordan vi kan sikre livslang læring og sikre at Norge bevarer sin konkurransekraft også i fremtiden. Det er i kjølvannet av dette at regjeringen nå røper at de vil starte med enkelte av tiltakene allerede i budsjettet for 2020, se Khrono.

Vil du vite mer om temaet kompetanseutvikling og livslang læring?

Meld deg på frokostseminar 17. september kl. 08.00 – 09.00 i Oslo.

Akademikerne og Senter for seniorpolitikk lanserer ny rapport om holdninger til kompetanse blant arbeidstakere over 50 år. Hvordan få folk til å stå lenge i arbeid og sikre læring i et arbeidsliv i rask endring? Hvordan legge bedre til rette for kompetanseutvikling? Econas administrerende direktør Nina Riibe deltar i panelet.