Arrangement

Styreansvar - og styreforsikring

Ifølge Aksjeloven har styrets medlemmer et ubegrenset personlig erstatningsansvar. Spesielt formuende styremedlemmer er utsatt for søksmål i tilfelle noe går galt med bedriften, og det blir stadig vanligere å tegne styreforsikring.