Arrangement

Styrearbeid – hvordan hente penger til innovasjon

Styrets hovedoppgave er å forvalte selskapet på best mulig måte og i henhold til gjeldende lover og regler. En av oppgavene som ligger innunder dette er å godkjenne investeringer og utviklingsprosjekter av betydning.