Arrangement Ledelse og Styrearbeid

Styrearbeid i teori og praksis

Lær mer om styreverv, styreledelse og hva det faktisk innebærer å sitte i et styre. Lær mer om hva et styres oppgave egentlig er. Foredragsholder Stein Hannevik har over 30 års erfaring fra ulike roller i ulike styrer, inklusive ledelse av finans- og investeringsselskap både internasjonalt og nasjonalt.