Arrangement

Styreevaluering – Hvorfor og hvordan?

Styrets bidrag til verdiskaping i en virksomhet er av økende betydning i et konkurransesamfunn. Det betyr at styret må være opptatt av å utvikle seg til stadig å gjøre en bedre jobb for virksomheten.