Arrangement

Styrelederskolen

Velkommen til et nytt, spennende arrangement i regi av Econa Østfold. I samarbeid med Widar Salbuvik tilbyr vi en miniutgave av den anerkjente Styrelederskolen som i Norge avholdes på Refsnes Gods i Moss.