Styremedlemmer søkes

28.4.2020

Tiden nærmer seg for årsmøte, og valgkomiteen i Econa Drammen har startet arbeidet med å finne kandidater til styret. Vi har denne gangen tre styreposisjoner på valg. I tillegg er (som alltid) lederposisjonen på valg hvert år.

Som styremedlem i vår lokalavdeling bør du ha et hjerte for Econa og et ønske om å bidra til og styrke engasjementet i avdelingen. 2011 blir et ekstra spennende år i og med at byen har 200-års jubileum og representantskapet skal holde sitt vårmøte i Drammen i april.

Alder og arbeidsbakgrunn er mindre viktig, men det kan komme godt med å ha et nettverk å spille på når aktiviteter skal planlegges. Engasjement og initiativ er allikevel det absolutt viktigste. Du vil også kunne engasjere deg i foreningsarbeid på landsbasis gjennom deltakelse på representantskapsmøter eller andre aktiviteter hvor lokalavdelingene samles. Dette synes mange er en ekstradimensjon som gir inspirasjon og motivasjon.

Vi søker kandidater til styret. Dersom du selv ønsker å stille eller vet om noen du mener kunne passe til en styreposisjon vil vi gjerne ha en snarlig tilbakemelding. Ikke la denne mailen ligge, svar NÅ. Fristen for å foreslå kandidater settes til torsdag 10. februar 2010.

Kontakt valgkomiteen:
Erik Schyberg                    900 23 192           schyberg@online.no
Jørn K. Reiersgård              400 33 629           jkr@pettersen.no
Karl Johan Svendsen          930 43 720           karl.johan.svendsen@volvo.com

Med vennlig hilsen
Valgkomiteen i Econa Drammen

pt>