Arrangement

Styrenettverket - Hvordan takle vanskelige nedbemanningsprosesser

I forbindelse med dette nettverkstreffet vil Ole Vinje komme å fortelle hva Komplett ASA gjorde da de måtte gå til nedskjæringer og omorganisering på grunn av finanskrisen. I tillegg vil advokat Heidi Aas Larsen fra Tenden ANS gi en kort innføring i hvordan man kan gjennomføre nedbemanning på en riktig og smart måte.