Arrangement

Styrenettverket - Krisehåndtering

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005 og er nå et felles initiativ fra Siviløkonomene, Tekna og Advokatforeningen. Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere og interesserte i styrearbeid.