Arrangement

Styrenettverket - Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005 av Siviløkonomene i Vestfold ved Ingvild Dingstad. Nå er det et felles initiativ fra Siviløkonomene, Tekna og Advokatforeningen. Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter.