Styrenettverket

Styrenettverket ble etablert i Oslo/Akershus avdelingen i 1998, og arrangerer møter med faglig tilknytning til styrearbeid. Det avsettes tid i møtene for å bli bedre kjent med hverandre, slik at våre personlige nettverk også kan bli utvidet.

Nettverket består av personer med interesse og erfaring fra styrearbeid, men det er selvsagt ikke krav om erfaring fra styrearbeid for å være med i nettverket. Styrenettverket arrangerer Medlemsmøter som er åpne for alle medlemmer av Econa. 

Til medlemsmøtene inviterer vi inn eksterne ressurspersoner som innledere, men drar også nytte av den kompetanse som finnes internt i nettverket når dette er naturlig. Vi arrangerer også nettverksmøter i samarbeid med andre faglige nettverk i Osloavdelingen når tema er relatert til styrearbeid. Da styrearbeid med fordel kan inkludere faglig input fra alle de andre nettverkene i foreningen, ser vi på dette som en naturlig utvikling.

Her kan du lese intervju med nettverkets leder, Jan L. Andersen.

Dersom du har lyst til å delta i nettverksstyret til Styrenettverket, eller melde deg inn i nettverket for deltakelse på møtene, ta kontakt med Nettverksleder Jan L. Andersen.

Styremedlemmer: Wenche Kristiansen Johre, Nina Elisabeth Hornnæss, Birgitte Holter og Atle Dyrli.


Her kan du laste ned presentasjoner fra tidligere møter:

08.02.11 - Eierskifte i SMB-bedrifter - Kluge Weibull
16.03.11 - Nytt fra styrerommet - Kjell Standal
20.09.11 - Styrets kompetanse i strategiarbeid - Inge K Hansen
19.04.12 - Hvordan hente penger til innovasjon - Toril Mølmen IFU-OFUToril MølmenEirik Næss-Ulseth
11.09.12 - Hvordan et styre kan skape verdier - Morten Huse
06.03.13 - Et kunnskapsbasert Norge - Torger Reve
10.04.13 - Risikohåndtering i Styrerommet - Eli Moe-Helgesen
16.09.13 - Hvordan få kunden inn i styrerommet - Tor Wallin Andreassen 
15.10.13 - Styreevaluering - Hvorfor og hvordan - Bjarne Aamodt
14.11.13 - Aksjonæravtalen - Carl A. Christiansen
28.10.14 - Styring uten vekstmål gir suksess - Bjørn Semundseth
27.11.14 - Effektivt styrearbeid - Mari Thjømøe 
11.02.15 - IKT megatrender - Jørgen Myrland
15.10.15 - Flow me to the Moon - Nina Hanssen
18.11.15 - 3D-printing - Ola Omberg NMBU
13.04.16 - Innovative forretningsmodeller - Accenture
29.09.16 - 100% Styreleder - Ole Eirik Lerøy
26.10.16 - Turboledelse -Tellef Thorleifsson
15.02.17 - Den gode samtalen - Konrad Magnus
21.03.17 - Find fraud B4 it finds you - Veronica Morino
17.10.17 - Nytt fra Styrerommet - Per Hanstad
18.09.19 - Scatec Solar – John Andersen jr

Styrenettverket

Leder nettverksstyret

Jan L Andersen

Send e-post

Telefon: 90684696