Styret

Styret

Styret i Econa skal i følge vedtektene ha følgende sammensetning, styrets leder, lederne av Lønns- og arbeidslivsutvalget (LAU), Fagutvalget (FU) og Studentutvalget (SU), to til fire styremedlemmer og ett medlem valgt av og blant de ansatte i foreningens administrasjon, hvis et flertall av de ansatte krever det.

Styret

Arne Liljedahl Lynngård

Styreleder

Arne Liljedahl Lynngård

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen

Send e-post

68702_cropped

Nestleder

Annette Skaarnæs

Entur AS

Send e-post

Thomas Kalvenes

Styremedlem

Thomas Kalvenes

Medlem mangler bilde

Styremedlem

Finn Kinserdal

Norges Handelshøyskole - NHH

Trude Nilsen

Styremedlem

Trude Nilsen

Sparebank 1 Nord Norge

76193_cropped

Styremedlem

Silje Therese Gabrielsen

Gyldendal ASA

Morten Skaarer

Styremedlem

Morten Skaarer

Forsvarsbygg

1007384_cropped

Styremedlem

Henrik Husby Alfredsen

Handelshøyskolen UiA

1040163_cropped

Styremedlem

Javad Mushtaq

Svein Egil Jørgensen

Styremedlem

Svein-Egil Jørgensen

Econa