Styret i ECONA Kristiansand søker engasjerte sjeler som har lyst til å bidra

28.4.2020

Styret i siviløkonomenes organisasjon Econa Kristiansand består av 6-8 representanter. Vi er en kjerne som har vært med i flere år og det hadde vært moro å fått inn noe nytt "blod". Dersom du lurer på selv å bli med, eller har tips til valgkomiteen - mottas alt engasjement med stor takknemlighet.

styre

Du kan utnevne deg selv eller har du forslag til andre styrekandidater, send inn forslag til valgkomiteens leder: Anne Solvang Salvesen annesolvang@gmail.com

Hva går styrearbeidet ut på:
Styret har styremøter 4 – 6 ganger i året. Arbeidet deres består i blant annet å ta initiativ og legge årsplan for medlemstilbudet. Vi arrangerer fagseminarer, medlemsmøter, lunsjforedrag, samarbeidsprosjekter med andre lag og foreninger, samt sosiale tilbud for Econas medlemmer og i noen tilfeller også med følge eller for hele familien.

Styret er også kontaktpersoner for Econas hovedkontor, og deltar i strategiarbeidet på ”landsmøter” dvs Representantskapet samt Konferans1.

For å ivareta våre medlemmer best trenger vi et engasjert styre og søker alltid nye kandidater.

Styrevervene er ikke betalte, men det kan betale seg på andre måter – du får:
-  Et interessant verv
-  Større innsikt i medlemsfordelene
-  Større nettverk på Sørlandet
-  Rabatt på alle kurs til siviløkonomene
-  Støtte/reisegodtgjørelse til reiser, og møter, mulighet for å delta på nasjonale konferanser
-  Mulighet til å påvirke medlemstilbudet til siviløkonomene lokalt og regionalt
-  En styremiddag eller lunsj i ny og ned…
-  Men ikke minst bidra i samfunnet på det tverrpolitiske plan

Er du nysgjerrig på dette – ta kontakt med valgkomiteen ved
Anne Solvang Salvesen annesolvang@gmail.com eller tlf 47 91360445 

Ring eventuelt styret for å spørre dem om arbeidet. Hvis du har spørsmål - se econa.no 

pt>