Styret, selskapet og samfunnet

– Styrer må ta inn over seg at bærekraft og samfunnsansvar må inngå i selskapets overordnede strategi. Belønningen er langsiktig verdiskaping, til gode både for selskapets aksjonærer og samfunnet det er en del av, sier Turid E. Solvang fra FutureBoards AS.

Hvorfor er det ikke flere styrer som tenker slik?

– Styrene er valgt av aksjonærene, og dersom de som eier selskapet kun tenker kortsiktig avkastning, kan det være krevende for styrets medlemmer å holde langsiktige mål og konsekvenser for øye.  

– Men styret tar jo beslutninger som angår ALLE selskapets interessenter; ansatte, kunder, leverandører – OG samfunnet det er en del av. Selskaper som ikke tar samfunnsrollen på alvor, risikerer at kundene kjøper sine produkter og tjenester et annet sted, at investorene trekkes seg ut, at de dyktigste menneskene ikke vil jobbe der, og at politikere og myndigheter vil stille nye krav til virksomheten gjennom lover og reguleringer.

– For eksempel er EU-direktivet om rapportering av ikke-finansielle parametere ikke bare et signal, men et KRAV om at selskapene informerer om resultater som skapes UTOVER de finansielle. At Oslo Børs nå har fjernet kravet om kvartalsrapportering gjenspeiler dette; det er en tydelig oppfordring til bedriftene om å tenke mer langsiktig.

Hva kan gjøres?

– NBIM, som forvalter oljefondet vårt, sies å ha satt en internasjonal gullstandard for institusjonelle investorer med sine etiske retningslinjer. Kanskje norske styrer skulle titte litt nærmere på disse?

Hvorfor er akkurat styrene så viktige?

– Styremedlemmene tar viktige avgjørelser som til syvende og sist påvirker oss alle. Derfor bør vi være opptatt av hvem de er og hva de gjør. Styrer som ikke følger med i timen nå, utsetter selskapet for en høy risiko for å ikke overleve på lang sikt, avslutter Turid Solvang.

Les mer i Magma der Turid Solvang og Frøydis Jaren setter fokus på styrets ansvar for langsiktig verdiskaping. 

 

Turid Elisabeth SolvangTurid E. Solvang er stifter og leder av FutureBoards AS og medstifter og tidligere leder av Norsk Institutt for Styremedlemmer. Hun har også ledet European Confederation of Directors’ Associations, Som representerer mer enn 55.000 europeiske styremedlemmer.