Arrangement

Styret som team - hvordan kan styret bidra til god ledelse ?

Å utvikle teamarbeid i et styre er en utfordring, ettersom styret hovedrolle er å gi råd til ledelsen og kontrollerer deres resultater. Styresammen-setningen i et aktivt styre skal både reflektere maktforholdet mellom eierne og i tillegg møte selskapets behov for kompetanse.