Arrangement

Styrets rolle og samspill med administrasjonen

Hvordan få til en slagkraftig bedriftskultur og corporate identity?