Arrangement

Styrets rolle vs administrasjonen – får vi effektiv ressursutnyttelse?

Å utvikle teamarbeid i et styre er en utfordring, da hovedrollen til styret er å gi råd til ledelsen (strategifunksjonen) og kontrollerer deres resultater (kontrollfunksjonen).