Arrangement

Styring av internasjonale Joint Venture-prosjekter

Man trenger ikke reise langt før man støter på kulturelle utfordringer i prosessene med å løse oppgaver og fatte beslutninger. Utfordringene kan også være relatert til måling og rapportering. I Norge er vi vant til en åpen kultur med stor grad av deling av informasjon. Det er ikke slik i alle land, og i noen land spiller også politikk inn i disse prosessene.