Arrangement

̈Styringsjungelen

I kjølvannet av 22. juli 2011 har offentlig målstyring blitt kritisert. Har departementenes detaljstyring tatt helt av og medført ansvarsfraskrivelse og pulverisert ledelse, og i så fall er det slik over hele linjen eller finnes det unntak? Vi inviterer beslutningstakere i staten og interessenter for å belyse statlig virksomhetsstyring fra flere vinkler.