Magma topp logo Til forsiden Econa

Sut I Wong

Sut I Wong, PhD er professor i Kommunikasjon og ledelse og meddirektør for Senter for Internett og samfunn ved Handelshøyskolen BI. Sut I’s forskningsinteresser er knyttet til relasjonsledelse, ledelse under digital endring, samt innovativ og proaktiv jobbatferd.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS