Sverre Kristoffersens minnefond for Econa-medlemmer

Sverre Kristoffersens minnefond ble stiftet desember 1950, og har som formål å gi støtte til medlemmer og studentmedlemmer, som har et definert økonomisk behov i forbindelse med faglige, samfunnsnyttig eller foreningsnyttig arbeid.

I tråd med minnefondets vedtekter  skal det i 2020 utbetales omlag 60 000 kroner.

Sverre Kristoffersens minnefond ble stiftet desember 1950, og har som formål å gi støtte til medlemmer og studentmedlemmer, som har et definert økonomisk behov i forbindelse med faglige, samfunnsnyttig eller foreningsnyttig arbeid.

Søknader til Sverre Kristoffersens minnefond sendes på mail til Tom Omnes Lia . Vi behandler søknader fortløpende. Det er viktig at søknaden inneholder navn, hvorfor du ønsker støtte, hva du ønsker støtte til, samt hvor mye støtte du trenger.