Arrangement

Sykehusreformen og sykehusfinansiering

Professor Terje P. Hagen fra Institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo: "Sykehusreformen og sykehusfinansiering - Hva har vi lært og hva bør gjøres nå?