Syv artikler om bærekraft å lese i februar

Econa gjør det enkelt for deg å være faglig oppdatert. Gjennom Magma får du til enhver tid kunnskapsutvikling, refleksjon og debatt innenfor feltet økonomi og ledelse. Nå har vi plukket ut syv artikler innenfor bærekraft som gir deg kunnskapspåfyll!

Bærekraft

Bærekraftige forretningsmodeller

Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen er eksperter innen bærekraftig business. Denne artikkelen belyser hva bærekraftige forretningsmodeller er, hvorfor bedrifter endrer forretningsmodellene sine for å bli mer bærekraftige, og hvordan bedrifter både tar ansvar og utnytter muligheter for å fremme bærekraft.

Bærekraftige forretningsmodeller og prosjektmodenhet i innovasjonsprosjekter

Er det ting i en prosjektorganisering som er særlig viktig når man har fokus på bærekraft? Forfatterne Torgeir Skyttermoen og Gunhild Wedum mener det er særlig viktig at prosjektet organiseres som en autonom enhet i virksomheten, og at det legges til grunn en smidig arbeidsform og åpenhet gjennom samarbeid. 

Hvorfor og hvordan integrere bærekraft i merkeposisjoneringen

Bærekraft er blitt et hovedtema i moderne markedsføring, og denne situasjonen innebærer nye muligheter, men også ny risiko for markedsførere. Dersom bærekraft skal bli en del av merkevaren, må bærekraften integreres i merkeposisjoneringen, som er målbildet for merkevaren, argumenterer Magne Supphellen. 

Hvorfor bærekraft­utfordringer er relevant for CFO-rollen

Effektiv håndtering av vesentlige bærekraftutfordringer krever at dette er en integrert del av selskapets totale strategi, virksomhetsstyring og dialog med sentrale interessenter. Hanne Thornam tar for seg hvorfor bærekraftutfordringer er relevant for CFO-rollen, og hva CFO-en kan gjøre. 

Bærekraft og samfunnsansvar i verdikjeden

Det er åpenbart at verdikjeden og innkjøpsrelaterte aktiviteter kan være velegnet for å løfte frem samfunnsansvar og bærekraft. Men hvem påvirker, og hvordan? I denne artikkelen viser Harald Alfsen og Tia Caroline Aksnes deg hvordan selskapet kan få en mer bærekraftig – og lønnsom – verdikjede. 

Grønn markedsføringsledelse

I denne artikkelen gir Arne Nygaard leseren redskaper til de virkelige aktivistene som har kapasitet og kunnskap til å gjennomføre det grønne skiftet – nemlig ledere i næringslivet, organisasjoner og forvaltning. Han mener bærekraft er et Kinder-egg som gir oss bedre produkter og bedre løsninger! 

Kampen om de single bananene

En bærekraftig utvikling er nemlig også god butikk! Les om hvordan og hvorfor Norgesgruppen iverksatte tiltak for å hindre matsvinn. Skrevet av Signe Bunkholt Sæter.