Ta ansvar før julebordet

MeToo-kampanjen har satt sine spor. Julebordsesongen er rundt hjørnet. Hva nå?

MeToo-kampanjen har ristet godt i både norsk og internasjonalt næringsliv. Vi har fått høre mange historier om seksuell trakassering i næringslivet. Som både arbeidstaker- og lederorganisasjon er dette noe vi reagerer på. Selv om det kan oppleves som ubehagelig å bli stilt overfor omfanget av denne type trakassering, har kampanjen gitt oss alle en viktig påminnelse. Fortsatt er det mange, og dessverre flest kvinner, som opplever uønsket oppmerksomhet og trakassering.

Som leder har man selvsagt ansvar for å gå foran som et godt eksempel. Men det er ikke nok. Man har også ansvar for å bygge en kultur som skal hindre at slik trakassering skjer, og som kan skjerme dem som har blitt utsatt for det.

De første julebordene er allerede i gang, og restauranter og kantiner rydder plass til festkledde kollegaer som skal slå ut håret. Selv om jeg ikke er ekspert, er det utvilsomt mitt inntrykk at seksuell trakassering ofte er knyttet til fyll, og man hører om skrekkeksempler på uakseptabel oppførsel i forbindelse med jobbens juleavslutning.

Lederens arbeidsgiveransvar

Du må, som leder, gjøre det klart for medarbeidere at det er andre regler for julebord og sosiale tiltak i regi av jobben, enn på en privat fest, selv om moralen bør være den samme. Ettersom julebordet er et jobbarrangement, er du som leder like mye forpliktet til å sikre at medarbeiderne dine har et godt arbeidsmiljø, og de samme reglene som gjelder på jobb, bør gjelde på jobbfest.

En leder har plikt til å forebygge, og sørge for at ansatte ikke opptrer uanstendig eller trakasserende i noen jobbsammenhenger, heller ikke på julebordet. Dette kommer blant annet frem i likestillingsloven paragraf 25, hvor det påpekes at arbeidsgiver «skal forebygge og søke å hindre at det forekommer trakassering».

I utgangspunktet er det den enkelte medarbeider som har ansvar for sine egne handlinger, men dersom du som arbeidsgiver av erfaring, eller på en annen måte kan forvente at ting vil «ta av», vil du være forpliktet til å gjøre tiltak som kan redusere risikoen for at uønskede ting skal skje.

I ytterste konsekvens kan det bety å nekte arbeidstakere som tidligere har oppført seg dårlig å delta på julebordet, eller nekte vedkommende å drikke alkohol.

Ledere som ikke tar dette ansvaret alvorlig kan oppleve at det får konsekvenser. En dom fra Agder Lagmannsrett fra noen år tilbake slår for eksempel fast at en arbeidsgiver hadde rett til å si opp en leder som hadde sex med en ung medarbeider, befølte en annen og spanderte store mengder alkohol på julebordet – til tross for at dette var i strid med bedriftens policy. Dommen slår fast at arbeidslivets lover og regler, inkludert ansattes vern mot trakassering og utilbørlig oppførsel, også gjelder på firmafest.

Lederens moralske ansvar

Utover det rent juridiske ansvaret du som leder stilles overfor, har en leder også et moralsk ansvar. Jeg vil påstå at det finnes mange eksempler på hvordan en dårlig selskapskultur kan spores tilbake til dårlige holdninger hos lederen. Som leder er man derfor nødt til å gå foran som et godt eksempel.

Det vil så klart variere fra selskap til selskap når det gjelder hva som er akseptabel oppførsel, men overordnet ser vi at samfunnet endrer seg. Atferd som mange lo av for 30 år siden er heldigvis ikke akseptabel lenger. Samfunnet blir stadig mer flerkulturelt og mangfoldig, og vi ser en ny generasjon som vokser opp, den såkalte millennials-generasjonen, som legger mye større vekt på at selskapets verdier og holdninger skal overlappe deres egne.

Folk må gjerne drikke så mye de vil på privaten, så lenge de møter friske og raske på jobb, men julebordet er et jobbarrangement. MeToo-kampanjen har vist oss at mange arbeidsplasser fortsatt har et stykke å gå. Derfor vil jeg oppfordre alle ledere til å ta et ekstra grep nå i starten av julebordsesong. Det handler ikke bare om å leve opp til det juridiske ansvaret man har som arbeidsgiver, men også å være seg sitt moralske ansvar bevisst.