Ta Econas Velgerguide - økonomenes guide til valget

Econa har laget sin egen velgerguide på Facebook og Econas nettsider. Over 1700 har tatt guiden og foreløpig har flest kommet ut med resultatet FrP, færrest med SV.

Målet er å løfte fram partienes budskap innen områder som Econa mener er spesielt viktig, nemlig forskning og utdanning, arbeidsliv og velferd.  
 
Så langt er dette resultatene:
 
1.       Fremskrittspartiet
2.       Senterpartiet
3.       Høyre
4.       Venstre
5.       Arbeiderpartiet
6.       Miljøpartiet De Grønne
7.       Kristelig Folkeparti
8.       Sosialistisk Venstreparti
 
Vi har gått gjennom partiprogrammene og hentet ut det partiene har av budskap innen forskning og utdanning, arbeidsliv og velferd. Samtlige partier har selv gått gjennom sine budskap på disse tre områdene og sagt hvor viktige budskapene er for dem. Resultatet er en guide som er tematisk strammere enn andre liknende tilbud, sier fagsjef Joakim Østbye i Econa.
 
VelgerGuiden er primært laget for alle som er opptatt av hvordan partiene legger vekt på kunnskap, et fleksibelt arbeidsliv og på en velferd som kommende generasjoner også kan ha råd til.
 
Nå kan alle ta den samme testen og sammenlikne sine vurderinger med partienes. Alle partier på Stortinget samt Miljøpartiet De Grønne har valgt å bidra til denne guiden. Foruten utfallet av dine egne vurderinger kan man se alle partienes svar og vektinger.
 
Ta testen her:

 VelgerguidenVelgerguidenVelgerguidenVelgerguiden