Ta gradert permisjon: 8 mill. i potten

Alle snakker om at det er for få kvinner i toppledelsen. Alle er enige om at det er viktig. Alle vet at det er lønnsomt, bidrar til økt verdiskaping og innovasjon. Så hvorfor tar det så lang tid? Problemstillingen er kompleks, og løsningene er til tider langt unna og vanskelig å konkretisere. Men noe vet vi, og noe kan vi gjøre noe med allerede nå.

515524676

Vi vet at langvarig fravær, som permisjon, fra arbeidslivet, er et karrierehinder. Det bør ikke være så overraskende. I en verden som stadig beveger seg raskere vil det bare bli vanskeligere å ta igjen det tapte. Ingen kan forvente at verden står stille i et år om man melder seg helt ut i løpet av permisjonen – slik mange kvinner gjør. Jeg tror det skorter på kunnskapen om hva permisjon gjør med karrieren, og ikke minst hvordan dette kan unngås.

Stor uvitenhet om gradert permisjon

Et virkemiddel for å bøte på dette er gradert permisjon i deler av tiden for å holde seg oppdatert. Dessverre tror jeg mange ikke er klar over de mulighetene som finnes i dagens permisjonsordninger. Det er fullt mulig å begrense de negative effektene av permisjon.

Når vi snakker om gradert permisjon, er det ikke fordi vi vil fyre opp hylekoret. Det er ikke et enten eller, men både og. Barnets beste er viktigst, men det er ingen forskning som peker på at mor må være hjemme fulltid i et helt år for at barnet skal ha det bra. Du får ikke mindre tid med barnet, eller lar det gå for lut og kaldt vann, men noe av tiden fordeles annerledes. I noen tilfeller vil det bety at permisjonstiden blir lengre, fordi den spres over et lengre tidsrom.

Etter permisjonen – hva da?

Hvis du som kvinne har ambisjoner for egen karriere, må du tenke på livet etter permisjonen. Du må kunne balansere flere hensyn, og det er nettopp det som er poenget med gradering av permisjonen. En gradert permisjon handler altså ikke om å nedprioritere barnet, men å finne en god balanse. For å finne gode løsninger, må du begynne å tenke på dette tidlig, helst før du blir gravid. For det blir fort sånn at når du er gravid, settes det i gang noen mekanismer rundt deg som er vanskelig å kontrollere. Mekanismer som kan føre til karrieretap og ikke minst lønnstap.

Kvinner taper 8 millioner

Vi ser at det oppstår et lønnsgap i forbindelse med at mor tar permisjon, og dette lønnsgapet vedvarer nesten hele arbeidslivet. I nominelle kroner har vi beregnet dette tapet til å være om lag åtte millioner kroner. Det er mye penger! Med denne kunnskapen blir det som å brenne penger når man tar ut full permisjon i forbindelse med å få barn. Spørsmålet er om like mange hadde tatt seg råd til en slik kostnad om de var klar over prisen?

NAV må ta deler av skylden

Det er grunn til å tro at lav kjennskap til disse mulighetene og ikke minst et tungrodd skjemavelde hos NAV må dele skylden for at så få tar gradert permisjon. Her må NAV gå i seg selv og vurdere hva deres ansvar er og hvordan de kan legge til rette for et mer brukervennlig system. I tillegg må arbeidsgiver være flinkere på å legge til rette for å følge opp før, under og etter permisjonstiden. Permisjonen må tas, og da er det opp til arbeidstaker og arbeidsgiver å sikre at den kompetansen mor sitter med ikke forsvinner ut i ammetåka, men forvaltes på en god måte.

Når vi vet at gradert permisjon kan bygge ned karrierehindre, er det skuffende at kun 4,4 prosent av mødre benytter seg av den fleksibiliteten. Det er også grunn til å tro at andelen ulønnet permisjon i mange tilfeller kunne vært redusert ved økt bruk av gradering.

Så i stedet for å rope i jungelen etter gode løsninger, er gradert permisjon et sted å begynne.