Ta sjansen og få spennende erfaring – still til valg i dag!

Nå har du muligheten til å få praktisk erfaring, gjøre en forskjell for andre og samtidig få et fortrinn i jakten på drømmejobben – et skikkelig kinderegg. Ta utfordringen og still til valg i din lokale studentgruppe.

Econa Student har 15 lokale studentgrupper som jobber for at du som studentmedlem skal få tilbud om kurs og sosiale arrangementer. De nærmeste ukene skal de avholde årsmøter og velge styre for det kommende året. Ønsker du å bidra med sosialt og faglig påfyll til dine medstudenter, samt bli en del av et større nettverk, er dette sjansen du har ventet på. 

Et verv i Econa gir deg verdifull input på CV’en din, du møter økonomistudenter på tvers av klassetrinnene som du normalt sett ellers ikke ville møtt, du knytter kontakt med næringslivet i din studentby, du får delta på Econas studentkonferanse og du vil oppleve mye sosialt og gøy som er verdifullt for resten av studietiden din og videre i karrieren din. 

Kristin Ølberg, fagansvarlig for karriere i Econa mener man får mye verdifull erfaring gjennom et frivillig verv i studietiden, særlig verv som er relevant for videre karriere – slik som et verv i din lokale studentgruppe. 

- Du blir kjent med deg selv på en helt annen måte enn det du blir på skolebenken eller i en deltidsjobb. Når du tar på deg et frivillig verv jobber du sammen med andre frivillige, og du vil raskt lære deg hva dine styrker og svakheter er, samt dine preferanser. Tar du i tillegg på deg et lederverv får du automatisk et fortrinn i en jobbsøkerprosess. Dette viser igjen at du tar ansvar og gjør noe som er utover det som er forventet av deg. Dette er ekstremt verdifull erfaring å ta med seg videre. 

Eivind Aabakken er leder for Econa sin studentgruppe på Nord Universitet i Bodø. Han sier at han ikke ville vært foruten et verv i Econa nå som han vet hva det faktisk kan gi deg. 

- Det sosiale har vært ekstra viktig, og vervet er en ypperlig mulighet for å skape kontakt med likesinnede, engasjerte mennesker. Ikke bare møter man studenter på eget klassetrinn, men man møter også studenter på tvers av klassetrinn og knytter nye bekjentskap med de man normalt sett ikke ville gjort det med. 

Følg med på din lokale studentgruppe når det skal avholdes årsmøte, og meld ditt kandidatur for å bli en del av Econa-fellesskapet! 

Følg med når årsmøte avholdes i din lokale studentgruppe. 

Du finner studentgruppene på Facebook. Har du spørsmål om verv og valgprosess på din skole er det bare å kontakte dem direkte: 

Econa NHH

Econa BI Oslo

Econa BI Bergen

Econa HVL

Econa CBS

Econa NMBU

Econa NTNU

Econa UiA

Econa OsloMet

Econa HiM

Econa Nord

Econa UiT

Econa USN

Econa UiS

Econa UK

Du kan også kontakte studentansvarlig i Econa, Simen Høgberg på simen@econa.no 

Her kan du lese mer om hva du får igjen for å engasjere deg i Econa:

Vil du gjøre studietiden bedre for deg og dine medstudenter?

Jeg ville aldri vært foruten

Verdien av et frivillig verv