Tar ikke studentene på alvor

Regjeringen har ikke gjort nok tiltak for studentene. Nå må de begynne å ta studentene på alvor mener administrerende direktør i Econa, Nina Riibe og Live Hølmo, leder for studentene i Econa

Regjeringens første konkrete grep er å utvide fristen for å søke om lån eller stipend. Det hjelper lite for studenter som er permittert fra ekstrajobb.

Regjeringen utvider nå fristen for å søke om lån og stipend for inneværende semester. Det er fint for de som har hatt romslig nok økonomi til å klare seg uten studiestøtte hittil. For majoriteten betyr ikke dette en krone ekstra.

 - De som nå får hjelp er de som har tjent nok eller fått nok hjelp hjemmefra til å klare seg uten studiestøtte. De fleste studenter jobber ved siden av studiestøtten, ikke som et tillegg. Det betyr at de allerede har søkt og fått innvilget maksbeløpet de kan motta.  Da blir dette litt som å tilby kake når folket trenger brød, sier Nina Riibe, administrerende direktør i Econa. Hun er skuffet over at en regjering som sier de prioriterer kunnskap har gjort så lite for landets studenter.

Forventer tiltak!

Statsråd Asheim har lovet å komme tilbake med flere tiltak i løpet av kort tid, og Econa forventer at det blir tiltak av en helt annen kaliber enn det som har kommet til nå.

 Live surLive sur - Det er bra at de som har klart seg uten støtte til nå får en utvidet frist, men det majoriteten trenger er penger på konto til å betale mat og husleie, påpeker Live Hølmo, leder for studentene i Econa. Hun har de siste dagene snakket med flere studenter som er bekymret for økonomien sin fremover.

 – Det er ikke alle som kan ringe hjem å be om penger, særlig ikke når mange foreldre selv sliter med frykt for permisjon og usikker økonomi. Det er nå vi må vise at studier skal være mulig for alle, konkluderer Hølmo.