Tariffavtale - Virke

Lønnsoppgjøret 2019 er et mellomoppgjør, og det forhandles vanligvis bare om lønn.

Econa har enkeltmedlemmer på virksomheter som er tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonen Virke – tariffområdet HUK (Helse, utdanning og kultur).

Econa har medlemmer innen følgende overenskomstområder:

- Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten,

- Landsoverenskomsten for høyskoler,

- Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner og

- Landsoverenskomsten fore virksomheter.

I tillegg gjelder Hovedavtalen (Parallellavtalen).

De aktuelle tariffavtalene finner du her.