Tariffoppgjøret 2014

Startskuddet for tariffoppgjøret i offentlig sektor går 3. april.

Tariffoppgjøret i offentlig sektor starter nå i april. Kommunesektoren er først ute, med oppstart 3. april. Deretter følger staten og Oslo kommune i uke 15. I disse sektorene skal forhandlingene avsluttes innen 1. mai. 

Helseforetakene og øvrige sektorer har oppstart etter påske. Det er foreløpig ikke satt noe dato for sluttføring av disse forhandlingene.

I år er det et hovedoppgjør og det vil forhandles både om endringer i tariffavtalene og økonomi.

Informasjon om fremdriften i forhandlingene i de ulike tariffområdene legges ut fortløpende på våre hjemmesider. På forsiden vår har vi en eget banner for tariffoppgjøret 2014, der vil informasjonen fortløpende bli lagt ut under den enkelte sektor.