Tariffoppgjøret 2017 er i gang - Forventer at staten følger opp forpliktelser

– Moderniseringen av tariffavtalen må fullføres i år. Det er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.

Under fjorårets oppgjør inngikk Akademikerne og Econa en avtale med staten som innebærer at all lønnsfordeling flyttes fra nasjonalt nivå og ut til de enkelte statlige virksomhetene. I dag leverte arbeidstakerorganisasjonene sine krav til årets mellomoppgjør. 

– Fjorårets modernisering av lønnspolitikken var et skritt i riktig retning – men helt nødvendige endringer gjenstår. Vi forventer at staten følger opp sine forpliktelser som avtalt, sier Kvam.

Statens oppgaver blir stadig mer krevende, og man er nødt til å jobbe enda smartere. 

– Våre krav er nødvendige grep for å tiltrekke seg den riktige kompetansen i statlige virksomheter og dermed kunne tilby gode, solide tjenester til befolkningen.

Akademikernes og Econas hovedkrav i oppgjøret er:

  • A-lønnstabellen med lønnstrinn utgår. Lønn oppgis som årslønn.
  • Lønnsrammer, lønnsspenn, lønnsplaner, stillingskoder og stillingsbetegnelser utgår. De lokale parter tar via sin lønnspolitikk stilling til hvilke stillingsbetegnelser eller arbeidstitler det er hensiktsmessig å benytte i virksomheten. 

Akademikerne forhandler for 35.000 medlemmer i staten. Av disse utgjør Econas medlemmer ca 1900 ansatte.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. mai.

Forhandlingsstart for de ulike sektorområdene:

Statlig sektor:  30. mars, kontaktperson i Econa; Marianne Kringlebotn; marianne.kringlebotn@econa.no

Spekter helse; Innledende sentrale forhandlinger, 5. april, kontaktperson i Econa; Kathrine L Christensen; kathrine@econa.no

Oslo kommune; 25. april, kontaktperson i Econa; Per Christian Rogdar; per@econa.no

Kommunal sektor (KS) Torsdag 27. april, kontaktperson i Econa; Per Christian Rogdar; per@econa.no

KS Bedrift Torsdag 4. mai, kontaktperson i Econa; Per Christian Rogdar; per@econa.no

SAN-området Forhandlinger med Spekter startet 4. april, kontaktperson i Econa; Christopher Viland, christopher@econa.no

 

Forhandlingsinnspurt

Forhandlingsfrist for oppgjørene i staten, KS og Oslo kommune er søndag 30. april kl. 24.00. Det er grunn til å tro at forhandlingene vil være særlig intense fra torsdag 27. april og utover. Overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne helse utløper 30. april. Partene har frist til å bli ferdige med forhandlingene innen samme dato med mindre man avtaler noe annet.