Tariffoppgjøret 2018

I 2018 er det hovedtariffoppgjør, og hele hovedtariffavtalen/ overenskomsten er oppe til reforhandling. Det innebærer at det i tillegg til lønn også kan forhandles om andre arbeidsvilkår som arbeidstid, pensjon, medbestemmelse med mer. Først ute er statlig sektor som åpner oppgjøret 5. april.

En tariffavtale er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening eller en enkelt arbeidsgiver. Tariffavtalene regulerer ikke bare lønn, men også arbeidsvilkår som for eksempel arbeidstid, oppsigelse, ferie, pensjon, permisjoner og medbestemmelse. En overenskomst er det samme som en tariffavtale.

Econa ivaretar medlemmenes interesser rundt ansettelses-, lønns- og arbeidsforhold som part i tariffavtaler. Avtalene er inngått med staten, Kommunal sektor, Oslo kommune, KS Bedrift, Spekter Helse gjennom Akademikernes forhandlingsutvalg og Spekter område 1-9 i  SAN (SAN er sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter og er forhandlingspart overfor Spekter), Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) og Virke gjennom et forhandlingssamarbeid og som selvstendig part i en virksomhet underlagt NHO-Abelia.

De viktigste hendelsene for tariffoppgjøret 2018

 • 5. april – Rapport fra Statistikk- og beregningsutvalget i statens tariffområde
 • 5. april – Åpning av oppgjøret i statlig sektor kl. 10.00
 • 10. april – Spekter SAN oppstart forhandling A-deler
 • 11. april – Åpning av oppgjøret i KS-området kl. 12.00
 • 11. april – Åpning av oppgjøret i Oslo kommune kl. 14.00
 • 13. april – Åpning av oppgjøret i Spekter Helse forhandling A-avtale
 • 23 . april - 9. mai – Spekter Helse tentativ forhandling av B-avtaler
 • 30. april – Frist forhandlinger i oppgjøret stat og kommune kl. 24.00
 • 8. - 9. mai – Åpning og avslutning av oppgjøret i KS Bedrift
 • 23. mai – Meklingsavslutning kl. 24.00 i stat og kommune
 • Mai/juni/august – Regionale tariffkonferanser i kommunal sektor
 • Mai/juni/august – Regionale tariffkonferanser i statlig sektor

Econa legger fortløpende ut informasjon om utviklingen i lønnsoppgjøret. Du kan også finne informasjon hos Akademikerne.no og San.no