Tariffoppgjøret i stat, kommune og Oslo kommune er i havn

Oppgjørene i stat, kommune og Oslo Kommune ble avsluttet i god tid før fristen 1.mai. Partene kom til enighet med en økonomisk ramme på ca. 2,7%.

Møte med flere mennesker 

Les utfyllende informasjon på akademikernes hjemmeside.

I år var det et mellomoppgjør og det ble derfor forhandlet kun om økonomi.

Informasjon om fremdriften i forhandlingene i de ulike tariffområdene legges ut fortløpende på våre nettsider.

Frist for avslutning av tariffoppgjøret i statlig sektor, kommunal sektor og Oslo kommune var torsdag 30. april kl. 24.00.