Magma topp logo Til forsiden Econa

Tatiana A. Iakovleva

Tatiana A. Iakovleva er professor i entreprenørskap på Handelshøyskolen i Stavanger. Hun fullførte sin Ph.D i ledelse ved Handelshøyskolen i Bodø med fokus på entreprenørskap og innovasjon. Hennes MSc er fra Bodø og St. Petersburg. Dr. Iakovlevas forskningsinteresser inkluderer entre­prenøriell og innovativ bedriftsadferd, sosialt entreprenørskap, samt faktorer som påvirker entreprenørielle intensjoner. Hun har over 30 vitenskapelig publikasjoner.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS