Arrangement

Teaterforestilling - Dickie Dick Dickens

Dickie Dick Dickens var den farligste mann på det amerikanske kontinent og konge i Chicagos underverden. Dere kjenner ham fra før, mine damer og herrer. Ved radioapparatene har dere fulgt hans sensasjonelle løpebane mot høydene.