Arrangement Ledelse

Teknologiforståelse for ledere

Digitalisering handler om mer enn teknologi. Det handler om å gå fra et analogt til et digitalt format, og om valg av digital løsning. Økonomer har en viktig rolle i de fleste organisasjoner, enten som beslutningstakere eller som premissleverandører til beslutningstakere. Økt teknologiforståelse er avgjørende for å lykkes i fremtiden. I dette webinaret vil du få en økt forståelse for grensesnittet mellom teknologi og strategi samtidig som du får innsikt i digitalisering og ledelse.