Nytt fra Econa______________________________________________________________________________________
En piksel ikon
Hvis du har problemer med å lese innholdet, klikk her.
En piksel ikon
#NAME# - #EMAIL# - Arbeidssted: #USER.Employer# Endre min kontaktinfo
En piksel ikon
Econa hoved toppbanner
En piksel ikon
140255 Econakompetanse_controlleren
En piksel ikon
En piksel ikon
Strategisk økonomistyring
En piksel ikon
Shadow linje
En piksel ikon
iStock_000007201509Small copy En piksel ikon
Strategi, planlegging og rapportering

Kjenner du utfordringen ved å skulle koble disse tre? Econas kurs i økonomisk styring tar for seg utforming og bruk av lønnsomhetsanalyser, valg av verktøy for ulike strategiske posisjoneringer samt prestasjonsmåling som støtter opp under strategien.

LES MER
Blå linje
En piksel ikon
En piksel ikon
En piksel ikon KURSKALENDER
Shadow linje
En piksel ikon
En piksel ikon
BEYOND BUDGETING OG DYNAMISK STYRING
Oslo 29.04.2014
En piksel ikon
En piksel ikon
140256 Econakompetanse_budgeting
En piksel ikon
140255 Econakompetanse_controlleren
En piksel ikon
En piksel ikon
En piksel ikon Hev din kompetanse hos Econa!
Shadow linje
En piksel ikon

Econa har en ambisjon om å være en livslang karrierepartner for våre medlemmer. Econas nye kompetansetilbud består av egenproduserte kurs, avtaler med norske kursleverandører, avtaler med internasjonale lærersteder, Econas mentorprogram og fag- og nettverksbyggende frokostmøter.

En piksel ikon
En piksel ikon
Liten Econa Logo
En Piksel ikon
Tlf.: 22 82 80 00
post@econa.no
Org nr.: 967 371 696
En Piksel ikon Rosenkrantz' gate 22
Postboks 1869 Vika
N-0124 OSLO
En Piksel ikon
En Piksel ikon
For å melde deg av nyhetsbrevet, klikk her og logg deg inn . På profilsiden din kan du velge hvilke nyhetsbrev du ønsker å motta.
En Piksel ikon