Ti gode grunner til å være medlem

Econa ivaretar både karrieren din og din faglige utvikling. Du får gode rabattordninger, lønnsstatistikk, advokathjelp – og mye mer. Her finner du mange gode grunner til å være en del av oss!

1. Vi vil at du skal ha den beste karrieren

Jobben er viktig for deg som økonom. Vi støtter deg i hele karrieren din, fra studietiden til du går av som pensjonist. Du får individuell karriererådgivning, mentoring, personlighetstester, hjelp til CV og søknadsskriving mm. Les mer om vårt karrieretilbud.

2. Hold deg faglig relevant

Din mastergrad er en solid base med kompetanse, men denne kunnskapen må holdes løpende vedlike. Hold deg oppdatert med gode rabattordninger på kurs og etterutdanning på BI, NHH og Econa prosjektskole og gjennom fagtidsskriftet Magma.

3. Svært gunstig bank- og forsikringsavtale

Vårt mål er å tilby deg som medlem de beste betingelsene i markedet på bank og forsikring. Vi har avtale med Danske Bank og Storebrand, og forhandler jevnlig for at du skal sikres best mulig rente og forsikringsvilkår. Bank- og forsikringstilbudene finner du her.

4. Lønn som fortjent

Econa gjennomfører hvert år landets største lønnsundersøkelse blant alle våre medlemmer. I lønnsstatistikken kan du sjekke ulike segmenter og finne ut hvordan du ligger an. Vår populære lønnskalkulator gir deg masse muligheter til å se hva andre i lignende stilling tjener. Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere hvordan du kan forhandle lønn eller hva du kan forvente når du bytter jobb eller stilling.

5. Advokathjelp

Når du starter eller avslutter et arbeidsforhold, eller hvis du møter utfordringer i arbeidssituasjonen, kan det være behov for advokatbistand. Du kan få hjelp til gjennomlesning av arbeidskontrakt, vurdering av sluttavtale, bistand ved nedbemanning eller omstilling mm. Våre dyktige advokater gir individuell rådgivning. Les mer om advokattjenestene våre her.

6. Lokale arrangementer

Econa har hele 14 lokalavdelinger over hele landet som arrangerer faglige og sosiale medlemsmøter. En super arena for både faglig oppdatering og nettverksbygging med andre økonomer. Og alle arrangementer som holdes av Oslo- og Akershusavdelingen blir streamet slik at alle medlemmer i hele landet kan få dem med seg.

7. Rabattordninger

Bil, bøker, tidsskrifter, turutstyr, drivstoff, strøm, coaching, hoteller, eiendomsmegling eller trening. Vi har forhandlet gode rabattavtaler for deg – her er det penger å spare!

8. Lønns- og arbeidslivspolitikk

Econa er en samfunnsaktør som søker å påvirke økonomens rammevilkår i en positiv retning. Og vi jobber for å synliggjøre økonomens bidrag i samfunnet. Vi utformer og kommuniserer løpende vår arbeidslivspolitikk, både alene og gjennom Akademikerne.

9. Oppstart av karrieren din

I tillegg til alle våre gode medlemstilbud, har vi ekstra fokus på deg som er student og deg som akkurat har startet å jobbe. Vi ønsker at du skal få en best mulig start på karrieren din!

10. Spør oss, da vel!

Vi er her for deg. Du kan alltid spørre oss om råd. Våre advokater og rådgivere svarer deg på alt fra karriere, lønn og arbeidsrettslige ting til pensjon, skatt eller forhold rundt studiene.

Ikke medlem? Meld deg inn i dag!
Econa er foreningen for økonomer og økonomistudenter.