Tiden er mot oss

Fredag 27. mars la regjeringen frem en ny krisepakke for næringslivet. Nødhjelp for næringslivet og kontanter utbetales til bedrifter som har inntektsbortfall i forbindelse med corona. Det er likevel ikke nok. Econa vil at regjeringen åpner opp om hvilke vurderinger som gjøres rundt avveiningen mellom økonomi og smittefare.

Nina Riibe, administrerende direktør i Econa
Nina Riibe, administrerende direktør Econa

Det som dreper bedrifter er usikkerheten som råder i markedet i dag. Denne situasjonen er uholdbar. Regjeringen bør være mer åpen på avveiningen mellom smittefare og økonomi i tiltakene som ble implementert den 12. mars 2020.

Vi må fremover veie hensynet til smittesituasjonen opp mot den økonomiske kostnaden samfunnet tar i forbindelse med disse tiltakene. Den økonomiske kostnaden enkeltpersoner, bedrifter, næringslivet og staten tar nå er skyhøy. Krisepakkene fra regjeringen er primært gitt som nødhjelp, uten en gjennomtenkt plan på hvordan vi skal sette i gang økonomien igjen når tiltakene en gang i fremtiden slippes.

Nødhjelp er bra, men disse tiltakene bidrar ikke til å demme opp for usikkerheten som nå finnes i markedet. Denne usikkerheten gjør at bedrifter har lav terskel for å permittere sine ansatte. Denne usikkerheten gjør at det mest sannsynlig i fremtiden vil være lavere tersket for å si opp sine ansatte. Og denne usikkerheten vil kunne føre til massiv arbeidsledighet, med så mye ledig kapasitet at det blir vanskelig å reallokere ressursene når vi en gang skal sette i gang økonomien igjen. Fremover trenger vi sterke incentiver for at bedrifter holder hjulene i gang så lenge som mulig, ikke bare for å hindre at de går over ende. I mange virksomheter i dag er det samfunnsøkonomisk lønnsomt at innovasjon, utvikling og drift holdes i gang selv om markedet i dagens situasjon ikke kan dekke alle lønnskostnader. Dette er et område staten kan bidra på, det er med andre ord noe alle vinner på.

Den første runden med permitteringer rammet servicenæringen hardt. Frisører, hoteller og reiselivsnæringen står ribbet tilbake. Vedvarer situasjonen og det ikke kommer tiltak som sikrer at hjulene i økonomien settes i gang igjen, er det grunn til å tro at flere vil bli permittert, og at en ny gruppe som permitteres vil være de med høyere utdannelse og i virksomheter som konsulent og advokatbransjen.

Det er statsministerens ansvar å gi tydelige signaler til næringslivet, og til å kommunisere avveiningen mellom helse og smittefare og de økonomiske konsekvensene disse tiltakene har. I dag er det lite omløp av penger i økonomien. I tillegg er det eksterne sjokk som oljeprisfall og manglende tilgang på varer internasjonalt. Smittefare kombinert med usikkerhet om fremtidens arbeidsmarked gjør at selv om krisepakkene som legges frem pøser penger inn i økonomien, så bidrar det lite fordi alle aktører i markedet har bremsene på.

Econa vil:

At regjeringen åpner opp om hvilke vurderinger som gjøres rundt avveiningen mellom økonomi og smittefare.