Tilbake på jobb etter endt permisjon

Permisjonen er ferdig og du skal tilbake på jobb. Om du har vært borte i tre uker, seks måneder eller ett år, så er det en ny hverdag som møter deg – både på jobben og på hjemmebane. Det er fullt mulig å satse på karriere samtidig som du har en familie. Men det krever ofte en helt annen planlegging, hverdag og prioritering enn hva som kanskje var tidligere. Det finnes ikke én oppskrift for alle, men vi har samlet de beste tipsene til den nye hverdagen med barn.

ARBEIDSTAKER:

- Planlegg karrieren din fremover. Hvilke oppgaver, ansvar og erfaringer ønsker du fremover? Lag en karriereplan med klare mål og undersøk hvordan du kan nå dine mål. Snakk med din leder, HR-ansvarlig eller andre som kan hjelpe deg med å nå dine mål.

- Gjør de riktige prioriteringene. Småbarnsfasen er en periode der mye skjer, og tiden strekker ofte ikke til for å gjøre alt du vil. Dersom du ønsker å satse på karrieren må kanskje sosiale aktiviteter, reising, verv, hobbyer og trening vike i småbarnsfasen. Kanskje kan du kombinere venninnetreff og lunsj eller kombinere møter med trilleturer?

- Reduser kravene til deg selv! Alt må ikke være perfekt hele tiden, hverken på jobb eller hjemmebane. Det er helt greit, og kanskje nødvendig, å ty til ekstra hjelp eller gå for enklere løsninger i hverdagen. Grandiosa er ofte en større suksess enn hjemmelaget lasagne på barnebursdag, og robotstøvsugeren klager ikke om den må jobbe hver dag.

- For mange er økt fleksibilitet nødvendig for å takle work-life balansen. De fleste jobber i dag krever ikke fysisk tilstedeværelse 8 timer midt på dagen. Jobb når du kan, som f.eks. hjemme på kvelden etter barna er lagt eller under transport. Vær streng på møtetider: marker deg gjerne som «opptatt» i kalenderen når du må levere/hente i barnehagen. Slik unngår du at andre booker møter når du ikke kan.

- Under permisjonen vil du ofte ha videreutviklet nyttige egenskaper eller fått ny kompetanse som kan brukes i arbeidshverdagen. Ingen er vel mer effektive enn foreldre i småbarnsfasen? Ikke undervurder arbeidskapasiteten din.

- Ulønnet permisjon? Det får flere konsekvenser. Arbeidstakers rettigheter til å motta sykepenger fra arbeidsgiver faller bort når arbeidsforholdet midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager. Ulønnet permisjon regnes i denne sammenheng som avbrudd. Videre går du glipp av opptjening av pensjon og feriepenger. I tillegg kan ulønnet permisjon ha betydning for karrieren din.

- Husk at du har krav på ammefri. Inntil en time av den tiden mor trenger, gis med full lønn så lenge barnet er under ett år. Noen har rett til to timer betalt ammefri gjennom tariffavtalen de er tilknyttet. Sjekk med din arbeidsplass eller fagforening hva som gjelder for deg. Du bestemmer selv når du skal ha ammefri. DU kan f.eks. gå hjem en time tidligere hver dag for å amme.

- Krav om å vende tilbake til samme stilling: Du har rett til å vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende stilling.

- Redusert stilling: kan være forlokkende å gå ned til redusert stilling, men i praksis ser vi at kvinner som går ned i stillingsprosent fremdeles gjør 100% arbeid. Avklar heller muligheter for hjemmekontor på kvelden, arbeidstid på transport til/fra arbeidsplass.

 

ARBEIDSGIVER:

- Sørg for at den ansatte får god nok informasjon ved tilbakekomst. Enten det er små eller store endringer på arbeidsplassen, ta deg tid til å reintegrere arbeidstakeren. Vis at hun er velkommen tilbake og at du verdsetter hennes kompetanse.

- Avklar raskt nye arbeidsoppgaver, ansvarsområder og den nye arbeidshverdagen. Det er viktig for den ansatte å vite hvordan arbeidshverdagen vil se ut fremover. Hva endres og hva forblir det samme? Vis at du gir henne trygghet og at dere har de samme forventningene fremover. Her er det også mulighet for å utarbeide en plan for videre utvikling.

- Sørg for at tiden etter permisjonen er godt planlagt. Mange kvinner bytter jobb under permisjonen. En studie fra 2011[1] viser at praktiske grunner er hovedårsaken til at kvinner bytter jobb under permisjonen. Dette kan være reisetid, lite fleksible arbeidstider eller en forventing fra andre om at man må være mer hjemme med barnet.

- Du har et ansvar for å tilrettelegge arbeidshverdagen som gjør det mulig å være arbeidstaker og mor samtidig. Er det noe som bør endres for å gjøre det enklere å ha familie og karriere? Konkrete tiltak er at møter bør holdes innenfor ordinær arbeidstid, det bør være økt fleksibilitet med å jobbe på kveldstid, i helger og på reisevei. Utforsk muligheten til at den ansatte kan ta med barnet hvis det er nødvendig.[JM1] 

- Arbeidsgivers forventninger til den ansatte betyr mye. Like forventninger til mødre og fedre kan bety mye for den ansattes arbeidshverdag og videre karrieremuligheter. Forskning viser at kvinnen som regel tar hovedansvaret hjemme, og ved å forvente likestilling både på arbeidsplassen og på hjemmebane, kommer vi nærmere reell likestilling. Forventer du at pappa henter i barnehagen og er hjemme med sykt barn?

- Du har ansvaret for å sikre rettferdig karrierefremgang og lønnsvekst for både kvinner og menn. Studier viser at etter barn og permisjon øker lønnsforskjellene mellom mor og far, og far har langt bedre karrieremuligheter enn mor.[2]

Kvinner og toppledelse – verktøykasse Psst: Gode karrieretips for alle økonomer!

Kvinner og toppledelse – Econas politikk

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Vi hjelper deg med karriere, lønn og juridiske spørsmål knyttet til jobben. Er du ikke medlem? Sjekk medlemstilbudene og  meld deg inn i dag!

-----

[1] Alstveit, Marit, Elisabeth Severinsson & Bjørg Karlsen, «Readjusting one’s life in the tension inherent in work and motherhood», Journal of Advanced Nursing, Vol.67(10), 2011

[2] Halrynjo, Sigtona, Selma Therese Lyng, «Fars forkjørsrett - mors vikeplikt? : karriere, kjønn og omsorgsansvar i eliteprofesjoner», Tidsskrift for samfunnsforskning, Årg.51(2), 2010