Tillit - Magma 3/2013

Tillit mellom mennesker er alltid en balanseøvelse, og særlig krevende å skape i midlertidige prosjektorganisasjoner. Samtidig er tillit en viktig faktor for å nå prosjektmål. Det burde derfor være en hovedoppgave for prosjektledere å legge til rette for gode tillitsforhold, mener tre BI-forskere, som i den nye utgaven av Econas fagtidsskrift, Magma, gir gode råd om hvordan du kan legge til rette for at det skapes tillit mellom prosjektdeltakere, og dermed lettere når dine prosjektmål.

 

I Norge er prosjektorganisering stadig vanligere når det skal løses oppgaver i bedriften, bedrifter i mellom eller mellom andre organisasjoner. Felles for en prosjektorganisasjon er at medarbeiderne ikke kjenner hverandre, og kommer fra ulike kulturer. Det kan derfor være krevende å få laget til å spille sammen, og få alle til å stole på hverandre. I varige organisasjoner bruker man mye energi på å skape gode tillitsrelasjoner. Men dette arbeidet er tidkrevende.

Forskere_tillit- Tid er mangelvare ved oppstarten av et prosjekt. I og med at man har kort tid til disposisjon i et prosjekt må de tillitsfremmende tiltakene være målrettet, skriver BI-forskerne Erling S. Andersen, Kristian Alm og Øyvind Kvalnes i artikkelen (foto).

De råder prosjektledere til å starte med å bestemme seg for hvilken grad av tillit man ønsker skal prege prosjektorganisasjonen, og umiddelbart starte arbeidet med å legge til rette for høy grad av tillit. Lykkes det, kan gevinsten blir stor.

- Tillit bidrar til effektive prosjekter og er kostnadsreduserende. Når prosjektlederen har tillit til sin prosjektmedarbeider, trenger han ikke å følge med på alt han gjør og kan bruke sine ressurser på andre ting. Det kan være svært tids- og ressurskrevende å holde oppsyn med detaljene i prosjektet. Når tilliten er på plass, kan prosjektlederen snu ryggen til visse ting og konsentrere seg om andre gjøremål. Man reduserer behovet for detaljert kontroll og kan isteden fokusere på de store linjene. Det samme gjelder forholdet mellom prosjekteieren og prosjektlederen.

De foreslår praktiske verktøy er gode oppstartsseminar, jevnlige refleksjonsmøter og bevisst rekruttering av de riktige medarbeiderne.

- Ikke undervurder betydningen av de mellommenneskelige aspektene, råder forskerne.

Hele artikkelen kan du lese i Magma nr 3/2013 

Kontakt: Erling S. Andersen: E-post: erling.s.anderse@bi.no; Kristian Alm: 
E-post:kristian.alm@bi.no;  Øyvind Kvalnes:  E-post: oyvind.kvalnes@bi.no