Arrangement

Tillitsvalgtkonferanse Grunnkurs 7. - 9. mars 2012.

Invitasjon til Econas tillitsvalgtkonferanse - Grunnkurs trinn I, 7. - 9. mars 2012 Econa har gleden av å invitere deg som tillitsvalgt og varatillitsvalgt til å delta på grunnkurs. Kurset avholdes på Grand Hotel, Oslo